VVP: Schiedsrichterausschuss

Träber, Karin

Schiedsrichterwart
E-Mail:
Sonntag, 19. Januar 2020
2020 D- und C-Schiri-Fortbildung Mendig 2020 D- und C-Schiri-Fortbildung Mendig
Samstag, 8. Februar 2020
2020 D- + C- Fortbildung Trier 2020 D- + C- Fortbildung Trier
Sonntag, 9. Februar 2020
2020 D- und C-Fortbildung Neuwied 2020 D- und C-Fortbildung Neuwied
Sonntag, 1. März 2020
2020 D- und C-Schiri-Fortbildung Mendig 2020 D- und C-Schiri-Fortbildung Mendig
Samstag, 14. März 2020
2020 D- + C- Fortbildung Trier 2020 D- + C- Fortbildung Trier
Samstag, 14. März 2020
2020 D- und C-Schiedsrichter-Fortbildung Sinzig 2020 D- und C-Schiedsrichter-Fortbildung Sinzig
Sonntag, 15. März 2020
2020 D- + C- Fortbildung Trier 2020 D- + C- Fortbildung Trier
Samstag, 21. März 2020
2020 D- und C-Schiri-Fortbildung Siershahn 2020 D- und C-Schiri-Fortbildung Siershahn